• Slider Image

Jesteś zainteresowany/a pracą w naszej firmie ?

  • Posiadasz wykształcenie wyższe techniczne ?
  • Używasz języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację ?
  • Samodzielnie rozwiązujesz problemy i podejmujesz decyzje aby osiągnąć zamierzony cel ?
  • Myślisz logicznie i kreatywnie ?
  • Jesteś ambitny/a ?

Wyślij swoje CV na aderes: praca@explatforma.com

Prosimy umieścić w CV poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.”

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.