• Slider Image

Zarząd Spółki:

Marcin Pakuła - Prezes Zarządu

Paweł Woliński - Wiceprezes Zarządu

Kapitał Spółki:

Wysokość kapitału zakładowego: 500 000,00 zł

Liczba wszystkich akcji: 500

Wartość nominalna akcji: 1 000 zł

Kapitał wpłacony: 500 000,00 zł

Emisja akcji: seria A - 100, seria B - 100, seria C - 125, seria D - 175

Struktura akcjonariatu: 100% polski kapitał