WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd EXplatforma Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w […]

Read More

Restrukturyzacji grupy holdingowej: EXplatforma SA / EXplatforma Sp. z o.o.

ZAWIADOMIENIEW wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji grupy holdingowej, do której należy spółka EXplatforma SA z siedzibą w Łodzi, w dniu 30-11-2017 została odłączona z holdingu spółka EXplatforma Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.W związku z powyższym, informuję, iż na dzień 01-12-2017 spółka EXplatforma Sp. z o.o. z Płocka jest podmiotem niepowiązanym w żaden sposób z EXplatforma […]

Read More

Zmiana składu Rady Nadzorczej

30 LISTOPADA 2017 ROKU, NOT. AGNIESZKA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 13319/2017 – ZMIANA RADY NADZORCZEJ.ZMIANA RADY NADZORCZEJ, NOWY SKŁAD:Marcin Pakuła – Przewodniczący Rady NadzorczejPiotr Woliński – Członek Rady NadzorczejMarek Pakuła – Członek Rady Nadzorczej

Read More

Zmiana danych w KRS

30 CZERWCA 2017 ROKU, NOT. AGNIESZKA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 6997/2017 – ZMIANA § 5 I § 21 STATUTU.EMISJA AKCJI (NIEUPRZYWILEJOWANE):seria A – 100, seria B – 100, seria C – 125, seria D – 175ZMIANA RADY NADZORCZEJ, NOWY SKŁAD:Tomasz Piątkiewicz – Przewodniczący Rady NadzorczejWojciech Pogroszewski – Członek Rady NadzorczejNino Dzhikiya […]

Read More