ZAWIADOMIENIE

W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji grupy holdingowej, do której należy spółka EXplatforma SA z siedzibą w Łodzi, w dniu 30-11-2017 została odłączona z holdingu spółka EXplatforma Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

W związku z powyższym, informuję, iż na dzień 01-12-2017 spółka EXplatforma Sp. z o.o. z Płocka jest podmiotem niepowiązanym w żaden sposób z EXplatforma SA z siedzibą Łodzi oraz posiada zmieniony zarząd.

EXplatforma Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w dniu 30-11-2017 zmieniła nazwę oraz logo i nie jest uprawniona do korzystania z naszej marki „EXplatforma”.

Aktualizacja nowych danych spółki oraz reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym może potrwać kilka miesięcy, w związku z tym proszę mieć na uwadze powyższe zmiany.

Spółka EXplatforma SA z siedzibą w Łodzi została w niezmienionym składzie z dotychczasowym zarządem i realizuje wszystkie zobowiązania oraz projekty bez zakłóceń. Zyskaliśmy dużą niezależność i większe możliwości rozwoju, co mam nadzieję zostanie zauważone w najbliższych latach przez naszych kluczowych partnerów.

Paweł Woliński [CEO]

Spread the word. Share this post!