30 CZERWCA 2017 ROKU, NOT. AGNIESZKA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 6997/2017 - ZMIANA § 5 I § 21 STATUTU.
EMISJA AKCJI (NIEUPRZYWILEJOWANE):
seria A - 100, seria B - 100, seria C - 125, seria D - 175
ZMIANA RADY NADZORCZEJ, NOWY SKŁAD:
Tomasz Piątkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Pogroszewski - Członek Rady Nadzorczej
Nino Dzhikiya - Członek Rady Nadzorczej
PODNIESIENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO:
Kapitał wpłacony: 500 000 zł
WZMIANKA O ZŁOŻENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ Z DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU:
OD 21.08.2015 DO 31.12.2015
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
WZMIANKA O ZŁOŻENIU OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA:
OD 21.08.2015 DO 31.12.2015
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
WZMIANKA O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO :
OD 21.08.2015 DO 31.12.2015
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Spread the word. Share this post!

Leave A Reply